Danh Sách Đề Thi

Tuần 2 - 29.07.2021

Ngày bắt đầu: 29/7/2021 - Ngày hết hạn: 21:00 Chủ Nhật, ngày 01/08/2021

Bằng các ứng dụng Sơ đồ Tư duy và phương pháp Siêu Trí Nhớ, em hãy giúp các bạn của mình hiểu và ghi nhớ 11 phương pháp Siêu Trí Nhớ.

Tài liệu tham khảo

Sách Siêu Trí Nhớ Học Đường (phiên bản online)

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 1 - 22.07.2021

Ngày bắt đầu: 22/7/2021 - Ngày hết hạn: 23:59 Chủ Nhật, ngày 25/07/2021

Em hãy giúp người khác hiểu và thuộc thể lệ cuộc thi 5 Phút Thuộc Bài chỉ trong vòng 5 phút dựa trên Sơ Đồ Tư Duy

Bài Thi Đã Đóng

Thế Giới Giải Thưởng

12 Giải Nhà Đào Tạo Xuất Sắc

12 Giải Nhà Đào Tạo Truyền Cảm Hứng